Info
Gusztáv Keleti - Les so stádom sŕn (1868)
plus minus