Info
Ladislav Mednyánszky - Volský záprah (19. storočie, 2. polovica, 1875-1877)
plus minus