Info
Ladislav Mednyánszky - Po polnočnej omši I. (okolo 1883)
plus minus